whirlwind

ITEM


item

Cube

กล่องสุ่มของรางวัล ที่ประกอบไปด้วย Gem, เศษ DICER, DICER, และไอเทมอื่นๆอีกมากมาย กล่องรางวัลนี้ยังประกอบไปด้วยกล่อง Dicer ตาม Events ต่างๆ ตามช่วงเทศกาลพิเศษ
item

Star Evolution

ไอเทมสำหรับอัพเกรด DICER เป็นไอเทมพิเศษ ที่สามารถ อัพเกรท Dicer ได้เลย โดยที่ผู้เล่นไม่ต้องรวบรวมไอเทมให้ครบ เหมือนกับ Evolution Material ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
item

Dicer Ticket

ไอเทมสหรับสุ่ม DICER แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งไอเทมประเภทนี้ มีแบบสุ่ม DICER 2 แบบ คือ สุ่มแบบได้ DICER ตามระดับดาวโดยตรงและ สุ่มแบบได้ DICER หลายระดับดาว
item

Rune Ticket

ไอเทม สำหรับสุ่ม RUNE แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ซึ่ง RUNE นี้สามารถนำไปติดตั้งตัว MASTER ของผู้เล้นเพื่อเสริมความแช็งแกร่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับ ค่าแสตทของ RUNE นั้นๆ
item

Evolution Material

ไอเทมสำหรับอัพเกรด DICER แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
item

Dungeon Ticket

ไอเทมสำหรับการลงดันเจี้ยนต่างๆ มีหลายประเภทให้เลือกลง เช่น ดันเจี้ยน Evolution Material สำหรับหาของอัพเกรด DICER
item

Clover

ไอเทมสำหรับเสริมค่าโชคดีให้กับการเปิด กล่อง CUBE เพื่อให้มีโอกาสสุ่มได้ไอเทมดีๆมากขึ้นกว่าปกติ
item

Hidden Upgrade Coin

ไอเทมสำหรับอัพเกรดค่า สกิลพิเศษที่ ตัว DICER มี สามารถ อัพได้สูงสุดได้ถึงระดับ 10
item

Shards

ไอเทมสำหรับอัพเกรด MASTER เพื่อให้ระดับเลเวล MASTER สูงขึ้นไปพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้น
footage