whirlwind

Story  2,000 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เทพเจ้าแห่งความเท่าเทียม Libe ได้รับรางวัลชนะเลิศเกมที่ 6 ของสงครามหอคอย พลังอันยิ่งใหญ่ของเทพ Evile ผู้พ่ายแพ้ ได้ถูกผนึกไว้ที่ตราประทับที่หอคอยและทำมันให้หายไป เพื่อคงรักษาความสงบสุขไว้ในเวลาต่อมา

  อย่างไรก็ตามตราประทับนั้นมีข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญมากในการผนึก Evile ไว้ ต้องอุทิศด้วยการเสียสละพลังชีวิตของหญิงสาว ซึ่งหญิงสาวผู้นี้มีชื่อว่า Grail (หนึ่งใน 2 เจ้าหญิงแห่งหอคอย) แต่แล้ว Rachel เจ้าหญิงอีกคน เชื่อว่าการเสียสละใครบางคนเพื่อความสงบสุขนั้นมันไม่ถูกต้อง จึงพยายามนำพา Grail หนีออกไปจากสถานที่ผนึกตราประทับไว้ การพาหนีจากตราประทับครั้งนี้ ส่งผลให้ตราประทับถูกทำลายลง ทำให้เทพ Evile ได้รับอิสรภาพจากการผนึกในที่สุด ก่อให้หอคอยถือกำเนิดขึ้น เข้าบดบังและทำลายความสงบสุขอีกครั้ง

  หลังจากที่เทพ Evile หลุดออกจากการผนึก ส่งผลกระทบให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากสูญเสียความทรงจำและไร้ตัวตนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทที่เรียกกันว่า Dicers จำนวนมาก

  การปลดปล่อยผนึกครั้งนี้ ทำให้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ระหว่างผู้สนับสนุน เทพ Libe และผู้สนับสนุนเทพ Evile ก่อบังเกิดสงครามหอคอยแห่งโชคชะตา เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง..

st01

st05

st02
st03
st04
footage